Zasady Bezpieczeństwa

Abyśmy wszyscy w SpeakEasy czuli się bezpieczni...

W trosce o Wasze i nasze zdrowie, prosimy o stosowanie się do poniższych zasad, aby wszyscy czuli się w SpeakEasy bezpieczni.

- wchodząc do Centrum Językowego SpeakEasy dezynfekujemy ręce

- przebywając na terenie SpeakEasy zakrywamy usta i nos

- dzieci w grupach, które nie podlegają rotacji, nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa podczas lekcji

- dokładnie myjemy ręce, zgodnie z instrukcję umieszczoną przy umywalce

- nie przychodzimy na zajęcia, gdy mamy gorączkę lub inne symptomy, które mogą wskazywać na infekcję

- przynosimy swoje własne napoje oraz przybory do pisania

SpeakEasy zapewnia:

- środek dezynfekujący ręce przed wejściem do SpeakEasy

- środki dezynfekujące ręce w każdej sali lekcyjnej

- dezynfekujemy sale lekcyjne po zajęciach każdej grupy

 

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji.